+40 744.525.100
office@user.ro

Program de activități pe 2020

Uniunea Societatilor de Expeditii din Romania

● Continuarea unor activități începute în anul 2018:
     ● Deschiderea cursurilor pe baza materialelor elaborate potrivit standardelor FIATA;
     ● Perfecționarea site-ului astfel ca acesta să devină un instrument și mai puternic de interacțiune între membrii asociației;
● Încheierea unor acorduri de cooperare, colaborare cu asociații profesionale din România;
● Încheierea unor acorduri de colaborare cu asociații din străinătate;
● Crearea și implementarea unor proceduri digitale de emitere a documentelor FIATA;
● Modificarea și adaptarea Condițiilor generale la etapa actuală;
● Participarea la congrese și conferințe;
● Participarea membrilor USER la seminarii, manifestări organizate de reviste de specialitate (Ziua Cargo, Tranzit, Intermodal Logistica etc);
● Campanie pentru atragerea de noi membri;
● Lărgirea paletei de activități și servicii bazate și pe sugestiile membrilor;
● Organizarea și intensificarea activităților secțiunilor asociației;
● Stimularea prezenței mai active a membrilor în activitățile asociației;
● Intervenții punctuale la autorități solicitate de membrii USER pentru rezolvarea unor probleme de interes comun;
● Implicarea USER în transportul intermodal;
● Colaborare cu Bursa de Transport.

Translate »