PROGRAM DE ACTIVITĂȚI PE 2019

 • Continuarea unor activități începute în anul 2018:
  • Deschiderea cursurilor pe baza materialelor elaborate potrivit standardelor FIATA
  • Perfecționarea site-ului astfel ca acesta să devină un instrument și mai puternic de interacțiune între membrii asociației
 • Încheierea unor acorduri de cooperare, colaborare cu asociații profesionale din România
 • Încheierea unor acorduri de colaborare cu asociații din străinătate
 • Modificarea și adaptarea statutului USER la condițiile actuale
 • Crearea și implementarea unor proceduri digitale de emitere a documentelor FIATA
 • Modificarea și adaptarea Condițiilor generale la etapa actuală
 • Participarea la congrese și conferințe
 • Participarea membrilor USER la seminarii, manifestări organizate de reviste de specialitate (Ziua Cargo, Tranzit, Intermodal Logistica etc)
 • Campanie pentru atragerea de noi membri
 • Colaborarea cu Tribunalul de Arbitraj Internațional în Transporturi
 • Lărgirea paletei de activități și servicii bazate și pe sugestiile membrilor
 • Organizarea și intensificarea activităților secțiunilor asociației
 • Promovarea ideii și demersuri ca USER să devină și organizație patronală
 • Stimularea prezenței mai active a membrilor în activitățile asociației
 • Intervenții punctuale la autorități solicitate de membrii USER pentru rezolvarea unor probleme de interes comun
 • Colaborarea cu brokeri de asigurari pentru obținerea unor polițe de asigurare a răspunderii societăților de expediții
 • Colaborarea cu firme de analize financiare pentru acces la baze de date pentru analiza si monitorizarea clienților
 • Încheierea unui Acord de Parteneriat cu Facultatea de Transporturi – Universitatea Politehnică București
 • Implicarea USER în transportul intermodal
 • Colaborare cu Bursa de Transport
 • Participarea la Târgul Transport Logistic Munchen (4-7 iunie 2019)
Contact

Start typing and press Enter to search