ORGANIZARE

Organele de conducere ale U.S.E.R. sunt: 

  •  Adunarea Generală a Membrilor (AGM);
  •  Consiliul de Conducere;
  •  Comisia de cenzori. 

Adunarea Generală a Membrilor este organul suprem al U.S.E.R. și se întrunește anual, în sesiune ordinară și, ori de câte ori este nevoie, în sesiune extraordinară. 

Contact

Start typing and press Enter to search