ORGANIZARE

USER este o organizație profesională, neguvernamentală, apolitică, independentă, întemeiată pe principii democratice. USER îsi propune sporirea rolului și eficienței activității de expediții de mărfuri în trafic intern și internațional, a activităților conexe transportului de mărfuri, a operatorilor de logistică, precum și a comisionarilor în vamă. 

Organele de conducere ale USER sunt: 

  •  Adunarea Generală a Membrilor (AGM);
  •  Consiliul de Conducere;
  •  Comisia de cenzori. 

Adunarea Generală a Membrilor este organul suprem al USER și se întrunește anual, în sesiune ordinară și, ori de câte ori este nevoie, în sesiune extraordinară. 

Contact

Start typing and press Enter to search