ORGANIZARE

Organele de conducere ale USER sunt: 

  •  Adunarea Generală a Membrilor (AGM);
  •  Consiliul de Conducere;
  •  Comisia de cenzori. 

Adunarea Generală a Membrilor este organul suprem al USER și se întrunește anual, în sesiune ordinară și, ori de câte ori este nevoie, în sesiune extraordinară. 

 

 

 

 

 

 

Contact

Start typing and press Enter to search