+40 744.525.100
office@user.ro

Oameni și fapte

Uniunea Societatilor de Expeditii din Romania

Dr. ing. AMEDEO NECULCEA – director general adjunct la
Grup Feroviar Român

La Expo Translogistica din septembrie 2018, cu ocazia unei discuții la standul USER am aflat că domnul Amedeo Neculcea urmează să susțină teza sa de doctorat la Facultatea de Transporturi – UPB.

M-a frapat faptul că un cadru de conducere din staff-ul unei mari societăți are apetit și poate să–și găseasca timp pentru cercetare științifică finalizată cu un titlu de doctor și ca urmare m-am decis să particip la dizertație.

Tema tezei ,,Infrastructuri cu fluxuri eterogene și solicitări de exploatare variabile” demonstrează rolul esențial al stațiilor, al distanței dintre stații și al ecartului vitezelor dintre trenurile de diferite ranguri în utilizarea capacității pe secții cu linii duble și bloc de linie automat.

Se demonstrează că inclusiv pe liniile duble dotate cu bloc de linie automat, prin dispariția stațiilor sau a liniilor de garare din stații, s-a produs o diminuare substanțială a capacității de circulație.

Lucrarea a fost facută pe baza analizei critice și comparative, abordarii de natură teoretică, formulării de probleme și demonstrații matematice și prin aplicațiile practice care confirmă valoarea perspectivelor teoretice prezentate în teză. Dintre acestea exemplificăm:

Metoda decalării care reprezintă tehnica realizarii graficului pentru doua tipuri de trenuri (unul de bază de rang inferior și de viteză mică – trenul direct de marfă și unul de rang și viteză superioare – tren de călători), astfel încât să poată fi determinate toate posibilitățile de conflict cu toți indicatorii care descriu efectele în grafic; au fost definite noi concepte precum pasul decalării, familie de configurații, familie de coeficienți, etc.;
Metoda defazajelor este un algoritm de calcul simplu, ce poate fi reprodus într-un sistem de calcul tabelar de tip Excel, fiind furnizate exact aceleași rezultate în ce privește indicatorii ce descriu efectele în grafic, ca în cazul metodei decalării;
Formula coeficientului maxim de reducere – valoarea maximă a coeficientului de reducere și elementele de bază pentru construcția configurației din care aceasta rezultă, se pot determina cu o formulă matematică.

Studiul de caz a fost făcut pe secțiunea modernizată Fetești-Palas.

Comisia de specialitate formată din profesori ai Facultății de Transporturi din cadrul Universității ,,Politehnica” București și ai Universității Tehnice de Construcții București a apreciat valoarea lucrării și, ca urmare, i-a atribuit d-lui ing. Amedeo Neculcea titlul de doctor în științe inginerești, domeniul Ingineria Transporturilor.

Grup Feroviar Roman a avut întotdeauna deschidere pentru inovație, cercetare și dezvoltare tehnologică, fără de care nu s-ar fi făcut saltul de la micul operator de transport la unul de talie medie spre mare cu o largă gamă de servicii de transport feroviar de mărfuri.

Domnul Amedeo Neculcea este unul dintre promotori având responsabilități în conducerea, implementarea de proiecte și concepte cu un înalt grad de noutate cu impact pozitiv în creșterea eficienței companiei. Enumerăm câteva din lucrările pentru care d-l Amedeo Neculcea a avut responsabilități:

● Proiectarea softului Shunting Expert, care este un sistem informatic pentru coordonarea și controlul operațiunilor de manevră, respectiv a parcului de vagoane pe platforme feroviare delimitate; este una din multiplele aplicații dezvoltate , customizate și implementate de GFR. Aplicația este o premiera pentru România și pentru țările din S-E Europei. Avantajele aplicației sunt: controlul total al situației vagoanelor; controlul total al situației liniilor; diminuarea substanțială a efortului uman în prelucrarea datelor; exactitatea raportărilor; emiterea de formulare necesare în procesul de exploatare; trasabilitatea vagoanelor, locomotivelor, personalului; interconectarea cu alte aplicații. Aplicatia a fost premiată ca fiind cea mai importantă invenție în domeniul feroviar a anului 2018 de către Club Feroviar și Asociația Industriei Feroviare din România;
● Proiectarea și implementarea scrisorii de trăsură electronice locale – primul sistem din S-E Europei;
● Proiectarea și implementarea sistemului de comandare electronică a vagoanelor (COMENZIFEROVIARE) – primul sistem din S-E Europei;
● Proiectarea și implementarea unui sistem informatic de calcul al costurilor de transport;
● Activarea unei case de expediții și creșterea continuă a performanței acesteia;
Implementarea unei noi activități logistice în manipularea (descărcarea și încărcarea vagoanelor și a camioanelor), depozitarea și gestionarea mărfurilor;

Toate acestea au condus la beneficii cum ar fi: creșterea profitului net, creșterea performanței echipei conduse, organizarea mai multor transporturi speciale, creșterea volumelor de mărfuri intermediate la transport, respectiv manipulate.

Dl. Amedeo Neculcea a elaborat 7 lucrări științifice din care în 6 este prim autor privind:
● Impactul în graficul de circulație a trenurilor cu viteză sporită pe secții cu cale dublă și BLA (Revista CFR, ScientificBulletin);
● Nodurile rețelelor de transport și structura spațiului (conferința TRANSLU 2017).

Dl. Amedeo Neculcea este prezent din partea GFR la simpozioanele profesionale unde asistă sau prezintă subiecte de mare interes și actualitate, cum a fost și cel de la Zilele Feroviare 2018 – unde a prezentat sistemul informatic Shunting Expert.

De menționat în mod special evoluția ascendentă fulminantă de la inginer de stație Socola în 1996, trecând gradat la funcții de conducere – șef de stație, șef serviciu trafic, șef serviciu comercial, director comercial, consilier dezvoltare proiecte feroviare, până la director general adjunct la cea mai mare companie feroviară cu capital privat românesc.

Activitatea, preocupările științifice, rezultatele profesionale, fac din dl. dr. Ing. Amedeo Neculcea un exemplu demn de urmat.

Translate »