USER militează pentru obținerea de facilități vamale, simplificarea, uniformizarea și standardizarea documentației de transporturi si expediții și a procedurilor de trecere a frontierelor lor naționale, pentru un sistem complet de asigurări în domeniu și de securizare a mărfurilor la transport, pentru perfecționarea continuă a legislației specifice și adaptarea acesteia la prevederile legislative ale celorlalte țări și ale convențiilor internaționale.

O preocupare majoră a USER este ridicarea standardelor de pregatire profesională în domeniu și obținerea recunoașterii profesiei de expeditor pe plan național. În acest sens, USER a elaborat “Regulamentul pentru pregatirea, examinarea și recomandarea candidaților în vederea obținerii Diplomei FIATA în expediții“, diploma recunoscută pe plan mondial și care certifică nivelul ridicat de pregatire al deținătorului.

1.1
Contact

Start typing and press Enter to search