+40 744.525.100
office@user.ro

De ce să devii membru?

Uniunea Societatilor de Expeditii din Romania

Beneficiile de a fi membru USER

Apartenența la o comunitate de prestigiu

• USER este o asociație ai cărei membri sunt societăți cu activități ce acoperă toate modurile de transport și servicii conexe, inclusiv operatori de logistică și comisionari în vamă;
• Membrii USER reprezintă 0,3% din numărul total de firme de transport si rulează aproximativ 10% din volumul total de transport desfașurat în România;
• USER este membru activ și partener în organizații de elită: FIATA, UIRR, IATA, UNECE, CCIR;
• Sigla USER, cat și cea a FIATA – marcă înregistrată, odată inserată în documentele sau pagina de internet a unei societăți membre, conferă acesteia un plus de seriozitate și notorietate pe piața internă și internațională;

Promovare comercială

• Pe website-ul USER pot fi postate prezentari ale firmelor membre sau proiecte de logistică, transport și servicii conexe propuse de membrii USER, astfel încât să poată fi contactați de potențialii clienți;
• Rubrica “cereri si oferte” de servicii de expediții, logistică;
• Prezentarea activităților desfasurate de fiecare societate membra la rubrica ”membri” pentru a facilita clienților gasirea prestatorilor de servicii adecvați;
• USER organizează participări la congrese FIATA internaționale sau balcanice, în scopul diversificării schimburilor dintre asociațiile din diverse țări și a găsirii suportului organizațiilor internaționale;
• USER emite și distribuie documentele de expediții și transport FIATA (FBL, FCR, FCT, FWB, SDT), fiind singura organizație din România abilitată de FIATA să gestioneze aceste documente;
• USER organizează participarea la târguri/expoziții interne și internaționale, în condiții avantajoase;
• Prezinta platforme tip burse de transport din intreaga lume.

Suport legislativ

• USER elaborează condiții generale de transport ce stau la baza activității caselor de expediții membre USER, ce pot fi utilizate de acestea în contracte sau în comenzile de transport;
• Membrii USER pot beneficia de asistență juridică de la juriști reputați, cu experiență în domeniu;
• USER elaboreaza sau participă cu alte instituții la realizarea de norme, standarde, normative in domeniul transporturilor, expedițiilor, logisticii.

Reprezentare

• USER analizează oportunitatea și dă avizul pentru membrii săi care vor să devină membri individuali FIATA, aceștia putând astfel să utilizeze și sigla acestei prestigioase organizații internaționale;
• Uniunea promovează și apără interesele economice, financiare și tehnice ale firmelor de expediții, de logistică, de servicii conexe și de comisionari în vamă, atât pe plan intern cât și internațional;
• USER reprezintă în fața autorităților membri sau grupuri de membri din domeniul expedițiilor, logisticii, operatorilor de servicii conexe și comisionarilor în vamă;
• Membrii USER pot beneficia de prevederile unor acorduri de parteneriat incheiate cu alte asociații interne si internaționale;
• Prin parteneriate cu brokeri de asigurare-reasigurare renumiți, USER urmărește instituirea unui sistem de asigurări în domeniu, complet și eficient;
• USER încheie parteneriate cu firme de analiza financiară, monitorizare a clienților, recuperări creanțe, astfel încât să ofere membrilor săi tarife avanatajoase pentru astfel de servicii.

Educație și informare

• USER a creat și administrează această pagină de internet, interactiva și permanent actualizată, ca instrument de găsire a soluțiilor de întrajutorare între membrii săi, de informare „la zi” asupra temelor de interes (legislație, reglementări, manifestări specifice pe plan intern și internațional, informații utile), de trimitere către website-urile membrilor;
• USER colaborează cu reviste de specialitate, atât publicând articole și prezentări de firme, cât și trimițând gratuit membrilor săi astfel de publicații;
• Împreună cu centre specializate, USER organizează cursuri de perfecționare în domeniul diverselor tipuri de transport (rutier, maritim, aerian, feroviar, multimodal, containerizat) și servicii conexe (logistică, comisionariat vamal, asigurări etc), pentru obținerea recunoașterii profesiei de expeditor pe plan național, pentru atestarea pe moduri de transport și pentru obținerea Diplomei FIATA în Expediții (The FIATA Diploma in Freight Forwarding);
• USER organizează seminarii, dezbateri și schimburi de experiență cu tematici de interes pentru membrii săi sau pe probleme specifice, în vederea perfecționării profesionale;
• Prin implicarea si transpunerea in practică a Acordului de parteneriat cu Facultatea de Transporturi – Universitatea București, USER și membrii săi pot contribui la buna pregatire a viitorilor antreprenori și manageri de transport;
• Pe website-ul USER pot fi postate eventuale, oferte de locuri de muncă, iar studenții și absolvenții Facultății de Transporturi vor fi îndrumați să își depună CV-urile;
Biblioteca online.

Translate »