DE CE SĂ FII MEMBRU

 • Apartenența la o comunitate de prestigiu
 • USER este o asociație ai cărei membri sunt societăți cu activități ce acoperă toate modurile de transport și servicii conexe, inclusiv operatori de logistică și comisionari în vamă
 • Membrii USER reprezintă 0,3% din numărul total de firme de transport si rulează aproximativ 10% din volumul total de transport desfașurat în România
 • USER este membru activ și partener în organizații de elită: FIATA, UIRR, IATA, UNECE, CCIR
 • Sigla USER, care va fi marcă înregistrată în curând, odată inserată în documentele sau pagina de internet a unei fime membre, conferă acesteia un plus de seriozitate și notorietate
 • USER analizează oportunitatea și dă avizul pentru membrii săi care vor să devină membri individuali FIATA, aceștia putând astfel să utilizeze și sigla acestei prestigioase organizații internaționale, ceea ce oferă o garanție în plus a calității și seriozității pe piața internă și internațională
 • Apărarea intereselor membrilor
 • Uniunea promovează și apără interesele economice, financiare și tehnice ale firmelor de expediții, de logistică, de servicii conexe și de comisionari în vamă, atât pe plan intern cât și internațional
 • USER reprezintă în fața autorităților membri sau grupuri de membri din domeniul expedițiilor, logisticii, operatorilor de servicii conexe și comisionarilor în vamă
 • USER elaborează condiții generale de transport, propuneri de simplificare, uniformizare, standardizare de proceduri sau documentații  în domeniile de activitate pe care le reprezintă Condițiile generale de transport ce stau la baza activității caselor de expediții membre USER, pot fi utilizate de acestea în contracte sau în comenzile de transport
 • Promovarea membrilor și înlesnirea bunei comunicări cu și între membri
 • USER a creat și administrează aceasta pagina de internet, interactiva și permanent actualizată, ca instrument de găsire a soluțiilor de întrajutorare între membrii săi, de informare „la zi” asupra temelor de interes (legislație, reglementări, manifestări specifice pe plan intern și internațional, informații utile), de trimitere către website-urile membrilor
 • Pe website-ul USER pot fi postate prezentări ale firmelor membre sau proiecte de logistică, transport și servicii conexe propuse de membrii USER, astfel încât să poată fi contactați de potențialii clienți
 • USER organizează participări la congrese FIATA internaționale sau balcanice,  în scopul diversificării schimburilor dintre asociațiile din diverse țări și a găsirii suportului organizațiilor internaționale
 • USER colaborează cu reviste de specialitate, atât publicând articole și prezentări de firme, cât și trimițând gratuit membrilor săi astfel de publicații
 • Educație și informare
 • Împreună cu centre specializate, USER organizează cursuri de perfecționare în domeniul diverselor tipuri de transport (rutier, maritim, aerian, feroviar, multimodal, containerizat) și servicii conexe (logistică, comisionariat vamal, asigurări etc), pentru obținerea recunoașterii profesiei de expeditor pe plan național, pentru atestarea pe moduri de transport și pentru obținerea Diplomei FIATA în Expediții (The FIATA Diploma in Freight Forwarding)
 • USER organizează seminarii, dezbateri și schimburi de experiență cu tematici de interes pentru membrii săi sau pe probleme specifice, în vederea perfecționării profesionale
 • Utilizarea documentelor de transport FIATA
 • USER emite și distribuie documentele de expediții și transport FIATA (FBL, FCR, FCT, FWB, SDT), fiind singura organizație din România abilitată de FIATA să gestioneze aceste documente
 • Acorduri de parteneriat în sprijinul membrilor
 • Membrii USER pot beneficia de prevederile unor acorduri de parteneriat incheiate cu alte asociații interne si internaționale
 • Membrii USER pot beneficia de asistență juridică de la juriști reputați, cu experiență în domeniu
 • Prin parteneriate cu brokeri de asigurare-reasigurare renumiți, USER urmărește instituirea unui sistem de asigurări în domeniu, complet și eficient
 • USER colaborează cu Tribunalul de Arbitraj Internațional în Transporturi în vederea simplificării condițiilor și a rezolvării litigiilor în care sunt implicați membrii asociației
 • USER încheie parteneriate cu firme de analiza financiară, monitorizare a clienților, recuperări creanțe, astfel încât să ofere membrilor săi tarife avanatajoase pentru astfel de servicii
 • Prin implicarea si transpunerea in practica a Acordului de parteneriat cu Facultatea de Transporturi – Universitatea București, USER și membrii săi pot contribui la buna pregatire a viitorilor antreprenori și manageri de transport
 • Pe website-ul USER pot fi postate eventuale, oferte de locuri de muncă, iar studenții și absolvenții Facultății de Transporturi vor fi îndrumați să își depună CV-urile
 • USER organizează participarea la târguri/expoziții interne și internaționale, în condiții avantajoase
 • Pentru o mai buna cunoaștere a pieței transportului și serviciilor conexe, USER a încheiat un parteneriat și cu Bursa Transport
Contact

Start typing and press Enter to search