+40 744.525.100
office@user.ro

Cursuri

Uniunea Societatilor de Expeditii din Romania

Având în vedere că unul din scopurile USER este acela de a organiza cursuri de perfecționare în domeniul diverselor tipuri de transport (rutier, maritim, aerian, feroviar, multimodal, containerizat) și servicii conexe (logistică, comisionariat vamal, asigurări etc) pentru obținerea recunoașterii profesiei de expeditor pe plan național, pentru atestarea pe moduri de transport și pentru obținerea Diplomei FIATA în Expediții (The FIATA Diploma in Freight Forwarding), USER a elaborat un manual pe baza standardelor FIATA.


Actualele standarde FIATA pentru cursurile de perfecționare presupun existența a 14 module.


Un colectiv de specialiști compus din persoane din cadrul USER, ARILOG și a Centrului Supply Chain Management a elaborat atât manualul de cca.800 de pagini, cât și un material adițional complex conform tot cu standardele FIATA și le-a prezentat Comisiei de validare/revalidare a cursurilor în cadrul Congresului Mondial FIATA din octombrie 2017.


Finalitatea a fost obținerea de către USER a Certificatului de revalidare, la Sesiunea FIATA din martie 2018, de la Zurich, Elveția.


Având în vedere volumul mare și complexitatea deosebită a acestui manual, care cuprinde toate cele 14 module solicitate de standardele FIATA, considerăm oportună constituirea a trei pachete de module denumite principial:


● TRANSPORTURI TERESTRE;
● TRANSPORTURI MARITIME ȘI AERIENE;
● ACTIVITĂȚI CONEXE TRANSPORTURILOR.


Cursanții pot opta pentru parcurgerea unui singur pachet, dar pentru obținerea Diplomei FIATA în Expediții este necesară parcurgerea tuturor celor trei pachete de module.


În funcție de opțiunile societăților membre ale USER, pentru înscrierea la pachetele de module, vom centraliza datele și vom comunica ulterior modul concret de desfășurare.

Translate »