Cum sa devii membru USER

Membru al USER poate deveni orice societate comerciala din Romania care desfasoara activitate de expeditii si/sau activitati conexe, inclusiv de comisionar in vama, care este de acord cu prevederile statutare USER si care se obliga sa le respecte.

Actele necesare inscrierii la USER:

– adeziune stampilata si semnata de reprezentantul societății;
– actul constitutiv al societatiii;
– certificatul de inregistrare la Registrul Comertului;

Obligatiile membrilor USER implica plata unei cotizatii anuale care se poate achita cash sau prin transfer bancar. Cotizatia USER este structurata pe doua niveluri:

  • membrii activi ordinari cu o cotizatie de 900 lei
  • Membri simpatizanti cu o cotizatie de 100 lei.

Taxa de inscriere este 350 lei

Contact

Start typing and press Enter to search