Cum să devii membru USER

Membru al USER poate deveni orice societate comercială din România care desfășoara activitate de expediții și/sau activități conexe, inclusiv de comisionar în vamă, care este de acord cu prevederile statutare USER și care se obligă să le respecte.

Actele necesare înscrierii la USER:

– adeziune ștampilată și semnată de reprezentantul societății;
– actul constitutiv al societății;
– certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului;

Obligațiile membrilor USER implică plata unei cotizații anuale care se poate achita cash sau prin transfer bancar. Cotizația USER este structurată pe doua niveluri:

  • membrii activi ordinari cu o cotizație de 900 lei
  • Membri simpatizanți cu o cotizație de 100 lei.

Taxa de înscriere este 350 lei

Contact

Start typing and press Enter to search