CONSILIUL DE CONDUCERE

Organele de conducere ale USER sunt:

 • Adunarea Generală a Membrilor (AGM);
 • Consiliul de Conducere;
 • Comisia de cenzori.

Adunarea Generală a Membrilor este organul suprem al USER și se întruneste anual, în sesiune ordinară și, ori de câte ori este nevoie, în sesiune extraordinară.
În urma ședinței Adunării Generale a Membrilor din 25 mai 2017, a fost ales Consiliul de Conducere al USER, cu urmatoarea componență și responsabilități pe domenii de activitate:

 • Marius Cae – Președinte
 • Maria Noje – Vicepreședinte – Comisionari vamali, marketing, training
 • Adrian Crizbasianu – Vicepreședinte – Logistica, legislație
 • Andrei Dumitru – Patronate, autorități, relația cu alte organizații
 • Paul Mateescu – Naval
 • Ion Draghici – Multimodal
 • Lucia Barbulescu – Multimodal
 • Constanta Dumitru – Comisionari vamali
 • Daniela Florea – Feroviar
 • Gheorghe Grama – Logistică, vamă
 • Virgil Dragan – Naval
Contact

Start typing and press Enter to search