ACTIVITĂȚI ȘI SERVICII USER

 • Promovează și apără interesele economice, financiare și tehnice ale firmelor de expediții, de logistică, de servicii conexe și de comisionari în vamă, atât pe plan intern cât și internațional;
 • Reprezintă în fața autorităților membri sau grupuri de membri din domeniul expedițiilor, logisticii, operatorilor de servicii conexe și comisionarilor în vamă;
 • Elaborează și adaptează condițiile generale care stau la baza activității societăților de expediții membre;
 • Elaborează propuneri de simplificare, uniformizare, standardizare de proceduri sau documentații  în domeniile de activitate pe care le reprezintă;
 • Popularizează și promovează tehnologii moderne bazate pe studii tehnico-economice  puse în practică cu rezultate benefice;
 • Cooperează cu instituții, organizații științifice și profesionale din țară și străinătate, pentru analizarea și cercetarea fenomenelor specifice activității de expediții;
 • Împreună cu centre specializate organizează cursuri de perfecționare în domeniul diverselor tipuri de transport (rutier, maritim, aerian, feroviar, multimodal, containerizat) și servicii conexe (logistică, comisionariat vamal, asigurări etc) pentru obținerea recunoașterii profesiei de expeditor pe plan național, pentru atestarea pe moduri de transport și pentru obținerea Diplomei FIATA în Expediții (The FIATA Diploma in Freight Forwarding);
 • Acordă asistență juridică prin juriști reputați, cu experiență în domeniu;
 • Urmărește instituirea unui sistem de asigurări în domeniu, complet și eficient;
 • Colaborează cu alte asociații  sau uniuni cu același profil sau similar din România sau din străinătate;
 • Colaborează cu asociațiile profesionale pentru stabilirea unor condiții de lucru  cărăuși-expeditori reciproc avantajoase;
 • Organizează seminarii, dezbateri și schimburi de experiență cu tematici de interes pentru membrii săi sau pe probleme specifice, în vederea perfecționării profesionale;
 • Organizează participări la congrese FIATA internaționale sau balcanice,  în scopul diversificării schimburilor dintre asociațiile din diverse țări și a găsirii suportului organizațiilor internaționale;
 • Emite și distribuie documentele de expediții și transport FIATA (FBL, FCR, FCT, FWR), USER fiind singura organizație din România abilitată de FIATA să gestioneze aceste documente;
 • Analizează oportunitatea și dă avizul pentru membrii USER care vor să devină membri individuali FIATA;
 • Elaborează și administrează website-ul USER interactiv și permanent actualizat, ca instrument de găsire a soluțiilor de întrajutorare între membrii săi, de informare ”la zi” asupra temelor de interes (legislație, reglementări, manifestări specifice pe plan intern și internațional, informații utile), de trimitere către website-urile membrilor;
 • Administrează găzduirea pe website-ul USER de prezentări ale firmelor membre sau de proiecte de logistică, transport și servicii conexe propuse de membrii USER;
 • Organizează participarea la târguri/expoziții interne și internaționale, în condiții avantajoase;
 • Colaborează cu Arbitrajul în transporturi în condiții de simplificare a rezolvării litigiilor în care sunt implicați membrii USER;
 • Colaborează cu publicații de specialitate.

NOTĂ: În cazul în care o societate membră USER este interesată în detaliu despre un anumit serviciu, aceasta este rugată să adreseze o cerință sau clarificare secretariatului USER la adresa de e-mail: caem@caem.ro

Contact

Start typing and press Enter to search