Activitatea USER

În organizarea USER au avut loc seminarii pe probleme specifice, reuniuni ale unor grupuri de lucru FIATA, participări la manifestări regionale sau mondiale în domeniu, la expoziții de profil.

Conform rolului sau de organizație profesională, USER a urmărit îndeaproape impactul măsurilor legislative în domeniu, aparând de fiecare data interesele membrilor săi în fața autorităților prin intervenții, memorii elaborate în numele său, ori împreună cu alte organizații similare și nu în ultimul rând prin acționarea în justiție.

În conformitate cu obligațiile și drepturile ce îi revin ca membru ordinar FIATA, USER a aprobat “Condițiile generale care reglementează activitatea caselor de expediții” și gestionează pe plan național documentele de transport FIATA. În calitate de membru USER, societatea dvs. îsi va putea desfașura activitatea în cadrul “Condițiilor generale USER”. De asemenea, aveți posibilitatea utilizării documentelor de transport specifice caselor de expediții (FBL, FCR, FCT, FWR). USER este singura organizație din România abilitată de către FIATA să gestioneze aceste documente. Condițiile FIATA pentru utilizarea lor impun încheierea unui contract de asigurare a răspunderii expeditorului. În iunie 1999, Adunarea generala USER a aprobat inființarea unei secțiuni dedicată comisionarilor în vamă, coordonată de un vicepreședinte. Având în vedere specificul activității si problematica complexă a activității, secțiunea are un grad ridicat de autonomie, organizând reuniuni sau susținând intervenții/propuneri în interesul membrilor cu activitate de comisionar in vamă.

Contact

Start typing and press Enter to search