sigla-user-plus-steag

Uniunea Societăților de Expediții din România 

Uniunea Societăților de Expediții din România a fost înființată în anul 1992, din inițiativa unui grup de specialiști în activitatea de expediții, dobândind personalitate juridică prin hotărâre judecatorească conform legii. Este o organizație profesională, independentă, care reunește expeditorii români și societăți cu activități conexe, inclusiv operatori de logistică și comisionari în vamă. În prezent numără peste 200 membri.

Obiectivele USER: apărarea intereselor economice, financiare și tehnice ale societăților membre, sprijinirea cooperării și dezvoltarea modalităților de realizare a acesteia între membrii săi, între asociațiile cu același profil sau similar din țară și din străinătate, edificarea și consolidarea unui prestigiu solid al industriei de expediții pe plan național.
USER militează pentru obținerea de facilități vamale, pentru simplificarea, uniformizarea și standardizarea documentației de transporturi și expediții și a procedurilor de trecere a frontierelor naționale, pentru un sistem complet de asigurări în domeniu și de securizare a mărfurilor la transport, pentru perfecționarea continuă a legislației specifice și adaptarea acesteia la prevederile convențiilor internaționale.
O preocupare majoră a USER este ridicarea standardelor de pregătire profesională în domeniu și obținerea recunoașterii profesiei de expeditor pe plan național.

Contact

Start typing and press Enter to search